Contributie

Voor de contributie zijn de volgende bedragen van toepassing:

Voor vaststelling van de leeftijd geldt als peildatum 1 juli van het lopend kalenderjaar bij aanvang van het nieuwe voetbal seizoen.

De contributie wordt d.m.v. incasso geïnd. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: lagere kosten, minder administratie en het is minder fout gevoelig. Incasso vindt plaats per kwartaal, aan het einde van het kwartaal.

Lidmaatschap bij de vereniging loopt per verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.
In artikel 10 lid 3 van de verenigingsstatuten is bepaald dat contributie over het hele verenigingsjaar verschuldigd is.
Dit betekent dat indien het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar wordt beëindigd er wel een geheel jaar contributie betaald moet worden.

Indien je vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met Secretariaat: H. Koetse

Bareveldstraat 25
9648 GT Wildervank
Tel. 06-54716376
E-mail: hindrik.koetse@netvisit.nl