Jeugdfonds Sport en Cultuur

Uw zoon of dochter wil graag sporten, maar er is geen budget, wat nu?

 

Heeft u al eens gehoord van het “Jeugdfonds Sport en Cultuur”?

Voor wie: Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen is voor kinderen en jongeren van 0 tot en met 17 jaar die om financiële reden geen sport- of cultuurlessen kunnen volgen. 

 Door wie: Een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen kan alleen gedaan worden door een professional uit het onderwijs, sociale wijkteams, schuldhulpverlening, jeugdzorg, gezondheidszorg , vrijwilligers Leergeld of maatschappelijk werk. Deze professionals worden intermediairs genoemd. De intermediairs zijn betrokken bij de kinderen, jongeren en gezinnen en kennen de (finan ciële) thuissituatie en de sport/cultuurwensen van de kinderen/jongeren. 

 Let op: – Ouders, kinderen, sportverenigingen, cultuuraanbieders, sport-, muziek- of dansdocenten kunnen zelf géén aanvraag indienen! – Ouders zijn er zelf verantwoordelijk voor dat (herhaal)aanvragen tijdig worden ingediend. – Er moeten voldoende financiële middelen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen aanwezig zijn om tot een bijdrage te komen.